RETNINGSLINJER IF STURLA FRIIDRETT 2023


 

(Gjelder medlemmer fra det året de fyller 15år og har betalt treningsavgift )
 

 

If Sturla friidrett forpliktelser seg til:

Trenere og treningsforhold
Legge forholdene best mulig til rette for alle våre utøvere når det gjelder trenere, utstyr og treningsforhold. Klubben gjør avtaler med eksterne trenere om det er behov for dette.

Økonomiske forpliktelser 

Dekke startkontingent til banestevner og alle mesterskap.  

Deltagelse i mesterskap
Klubben har ansvar for felles bestilling av reise og overnatting, i de tilfeller dette er nødvendig og påse at reisen blir så billig som mulig. Klubben dekker deler av utgifter til reise og overnatting ved deltakelse i hoved-NM, NMjr og UM. Økonomisk støtte gis kun til reiser som er bestilt av klubben eller bestilt etter avtale med klubben.

Mat må utøverne betale i sin helhet selv.

Egenandelen vurderes av styret avhengig av klubbens økonomi og kostnadene til reisen. Egenandelen fastsettes i januar måned inneværende sesong.. I 2022 er egenandelen 1500kr pr mesterskap.

Styret vurderer også økonomisk støtte til UM/NM stafetter, UM/NM-terrengløp, UM/NM mangekamp, og andre mesterskap. Dette må i god tid på forhånd avtales med styret.

Deltagelse i andre stevner for eksempel elitestevner som krever lange reiser og større kostnader, dekker klubben etter søknad til styret 2 uker før konkurransen.

Stipend
Stipend deles ut hvert år etter følgende skala:

                        

 

NMsr 

NMjr 

UM 

Gull

6000

3000

2000

Sølv

3000

2000

1500

Bronse

2000

1500

1000

Finale   (via semi)

1000

1000

 750

Kvalifiser   til 

500

500

 500

Deltagelse  i internasjonalt mesterskap EM/VM eller OL (senior): 10 000 (junior/ungdom) 3000


Det utbetales kun ett stipend pr utøver. Andre prestasjoner vil bli vurdert av styret. Stipendene deles ut på sesongavslutningen.


Klubbtøy og utstyr 

Friidrettsgruppa har avtale med Løplabbet. Medlemmene får rabatt på butikkens utvalg av sko, utstyr og klær.
Friidrettsgruppa har avtale med Trimtex for levering klubbdrakter. Online bestilling to ganger i året (vår og høst).

Treningsleir og treningssamlinger
Stønad til treningsleir og treningssamlinger vil bli vurdert av styret i hvert enkelt tilfelle. Skriftlig søknad sendes/leveres styret i forkant.  

Utøverens forpliktelser.

  • Medlems kontingent i IF Sturla og treningsavgift må betales ved forfall.
  • Utøvere må selv sørge for etteranmeldelser og merkostnader ved dette.
  • Ved uteblivelse uten gyldig grunn (d.v.s akutt skade, sykdom el. lign.) fra påmeldte stevner, må utøveren selv betale startkontingenten.
  • I alle konkurranser skal utøverne bruke klubbens konkurransedrakt med logoer for våre sponsorer. Private sponsorer kan skaffes, men må gå gjennom klubben.
  • Utøverne skal delta i de stafetter klubben ønsker.
  • Utøveren må møte på dugnad ved våre arrangementer hvis de blir innkalt. 
  • Inntektsbringende tiltak klubben setter i gang må følges opp, etter den informasjon som blir gitt.

Sturla friidrettsgruppe skal driftes etter NFIFs og NIFs lover og regler her Det er friidrettsstyret sitt ansvar.

Styret i Sturla friidrett